PSD 2 Open Banking

API Портал за PSD2 и Доставчици на услуги

Обща информация


API Портал и Трети страни доставчици


Директива PSD 2

Отвореното банкиране или т.нар. „Open Banking“ възниква в резултат на Директива (ЕС) 2366/2015 (PSD2). То предоставя възможност на индивидуални и корпоративни клиенти за сигурно споделяне на техни данни с банки и трети страни доставчици,които предоставят услугите по иницииране на плащане, по предоставяне на информация за сметка и потвърждение за наличност на средства по сметка. . Данните се споделят посредством Специални програмни интерфейси (APIs).

API Портали за Трети страни доставчици ("TPPs")

Първа инвестиционна банка АД, като част от усилията си съгласно PSD 2, предоставя:

  • Тестова среда, базирана на стандартите на "Берлинската група" и национален стандарт BISTRA, и налична за разработчици и Третите страни доставчици /ТPPs/, предоставяща възможност за изпитване на достъп до API,считано от 14.03.2019 г. Тестовата среда е достъпна на следния интернет адрес: https://psd2dev.fibank.bg/fibank-sb/psd2/
  • Продукционна среда, базирана на стандартите на "Берлинската група" и национален стандарт BISTRA, даваща възможност на Третите страни доставчици /TPPs/да предоставят услугите, базирани на PSD 2 от 14.06.2019 г.Продукционната  среда е достъпна на следния интернет адрес: https://psd2dev.fibank.bg/fibank/psd2/

Първа инвестиционна банка АД ще публикува на 3(три)-месечна база статистическата информация за сравнение на достъпността на интерфейсите, предоставени от Банката на нейните ползватели на платежни услуги за директен достъп до техните платежни сметки онлайн ежедневно, започвайки от 07.01.2020 г. 

Статистическа информация