Управление на лимити по карти

променете лимита за трансакции по своята карта дистанционно, само за няколко минути


Времето ви е скъпо? Или може би сте в чужбина и имате нужда да промените спешно лимита за теглене в брой и разплащане по вашите карти? Това вече е напълно възможно само за няколко минути чрез услугата "Управление на лимити по карти"


С новата функционалност в „Моята Fibank" и мобилното приложение „My Fibank" имате възможност сами да определяте и променяте лимитите за трансакции по вашите карти, без да посещавате офис на банката. Лимитите влизат в сила веднага, след като са зададени, а услугата по промяна е без такса.


Функционалността за управление на лимитите позволява множество индивидуални настройки, с които се повишава сигурността по вашата карта. Картодържателите могат сами да определят какви трансакции са позволени с притежаваната от тях карта и да ограничат ползването и на териториален принцип или вид канал.

Всеки клиент може да определи самостоятелно начина на работа на неговите карти като за целта разполагате с възможност да избира между различни опции и настройки за:

  • плащане в магазин;
  • теглене на банкомат;
  • онлайн плащания.

Имате възможност да избирате и дали съответният лимит да се отнася за България, за страни от Европейския съюз, или за целия свят.

Какво ви е необходимо?
  • регистрация в Моята Fibank или Мобилното приложение My Fibank
  • средство за идентификация, регистрирано за подписване от картодържателя - регистрирано мобилно устройство за активно банкиране, Token устройство или Електронен подпис.