Fibank Token

Средство за подпис и идентификация от ново поколение

Предимства

Идентификация от ново поколение

Начин на активиране

Fibank Token се инсталира на мобилни устройства - смартфони и таблети

Удобства

Не се изисква носене на друго средство за подпис

Можете да управлявате средствата си още
по-лесно, сигурно и удобно

Fibank Token заменя и надгражда текущите средства за подпис и идентификация в електронното банкиране 

Основни функции:
 • Софтуерният токън позволява извършване на всички видове преводи и активни банкови операции, съгласно нивото на достъп, което има потребителя.
 • Fibank Token е равностоен по функционалност на електронен подпис (КЕП) и Хардуерен токън (Token), но много по-удобен, практичен и съвременен начин за банкиране от разстояние.
Предимства:
 • Не се изисква носене на друго средство за подпис. Fibank Token се инсталира на мобилни устройства - смартфони и таблети;
 • Всяка операция, за която се генерира код за подписване се изписва на екрана на приложението Fibank Token. Това гарантира, че потребителят знае какво точно потвърждава, още преди да подпише операцията;
 • Двуфакторна идентификация, която е добре позната от хардуерния токън - За потвърждаване на операциите е необходимо въвеждане на комбинация от ПИНт код за софтуерен токън, който е известен само на потребителя и еднократен цифров код генериран от Fibank Token;
 • Допълнителна защита - Fibank Token се отключва за работа, след въвеждане на парола за отключване на приложението или с биометрични данни (Пръстов отпечатък или сканиране на лице, в зависимост от мобилното устройство);
 • При подписване през уеб версията, за да бъде генериран код за подписване на конкретната активна операция е нужно сканиране на QR Code.
С приложението Fibank Token можете да:
 • потвърждавате всички видове преводи в Моята Fibank;
 • подписвате искане за откриване или закриване на сметки и депозити;
 • подписвате искания за промяна на лимит на карта;
 • подписвате искания за регистрация на нови устройства в мобилното приложение;
 • подписвате документи за кредитни продукти при определени условия;
 • подписвате декларации;
 • потвърждавате промени в политиката за вход и подпис;
 • осъществявате вход в системата - през сайта и мобилното приложение.
Инсталиране:

Приложението може да бъде изтеглено и инсталирано безплатно от Google Play и AppStore чрез търсене под името Fibank Token.

Минимални изисквания за инсталиране на Fibank Token:

 • Мобилното приложение Fibank Token работи под минимална операционна система Android 4.4 KitKat и iOS 8.0;
 • Камера;
 • За работа с Fibank Token не се изисква интернет свързаност.

Инсталация:

След като изтеглите приложението, е необходимо да регистрирате и активирате своя Fibank Token.

Можете да заявите Fibank Token по един от следните начини:

Научете повече от нашите видео инструкции

Често задавани въпроси
Какво представлява Fibank Token?

Софтуерният Token е средство за подпис и идентификация, което гарантира висока сигурност и мобилност на клиентите на електронното банкиране „Моята Fibank". Базира се на двуфакторно удостоверяване и се обвързва с конкретна операция, за да отговаря на най-високите стандарти на директивата за платежните услуги (ДПУ 2).

За какво се използва Fibank Token приложението?

Fibank Token се използва за работа с електронното банкиране „Моята Fibank", включително и през мобилното приложение. Може да се използва за вход в системата в съчетание с потребителско име и/или за подписване на документи при активно банкиране.

В колко/какви регистрации в електронното банкиране на Fibank мога да регистрирам Fibank Token-а си?

Fibank Token може да бъде използван във всяка регистрация за електронното банкиране „Моята Fibank", до която имате създаден достъп като титуляр и/или оправомощен ползвател със съответните права.

Какви услуги мога да ползвам при активно банкиране с Fibank Token?

Чрез използване на регистриран Fibank Token в „Моята Fibank", Вие можете да извършвате всички, предлагани чрез електронното банкиране активни банкови операции (нареждане на преводи, откриване и закриване на сметки, депозити и др.)

Какви предимства има използването на софтуерен Token пред старите средства за подпис - КЕП и хардуерен Token?

Fibank Token не изисква пренасяне на допълнително устройство. Инсталира се като мобилно приложение на мобилния телефон на потребителя. Няма интернет свързаност, лимит на еднократни пароли, не изисква специална настройка на браузъра и може да бъде заявен, регистриран и активиран без посещение в офис на Банката.

Защо да изберете Token за работа в "Моята Fibank"?

Fibank Token e удобен, лесен и модерен начин да управлявате средствата си! Двойната му степен на защита, гарантирана от комбинацията между ПИНт (персонален идентификационен номер) на софтуерния токън, който е известен само на притежателя му, и еднократна парола (ТАН), генерирана от Fibank Token-а по сложен алгоритъм, използвани заедно с потребителско име, повишават степента на сигурност! Устройството се използва лесно и интуитивно. За да работите с него, не се изискват никакви допълнителни настройки и инсталация на софтуер!

Мога ли да използвам Fibank Token-а и в мобилното приложение „Моята Fibank"?

Да, можете. С регистрирането на Fibank Token в единната платформа „Моята Fibank", можете да използвате активните услуги на електронното банкиране през уеб браузър или посредством мобилното приложение, за което не се изисква допълнителна регистрация.

Как мога да получа софтуерен Token и на каква цена?

Приложението Fibank Token е достъпно за безплатно изтегляне в магазините за софтуер - Google Play и App Store. Регистрацията и активацията на приложението са безплатни. Няма такса за поддръжка.