Потребителски кредит "Супер кредит"

за клиенти с висок кредитен рейтинг и минимален деклариран месечен доход над 1000 лева

Направи запитване

Предимства

Преференциална лихва

Срок

до 7 години

Размер

до 80 000 лева

Цел

Текущи нужди

Нашето предложение

"Супер кредит" от Fibank предлага:

 • висока сума на кредитиране - от 15 000 лв. до 80 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок за погасяване - до 7 години;
 • без поръчител;
 • само срещу лична карта*;
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита;
 • улеснена процедура за кандидатстване и бърз отговор;
 • Възможност да защитите кредита си в случай на напредвидени житейски събития със застраховка "Спокойствие с FiHealth" 
 • Kомисиона за кредитна оценка и одобрение в размер на 0.50% от одобрения размер, минимум 50 BGN


* В зависимост от индивидуалния Ви кредитен рейтинг може да бъдат изискани и други документи.

В предложението са включени следните допълнителни отстъпки:

 • 1% при превод на декларирания доход по сметка в Банката;
 • 0,25% при ползване на кредитна карта от Банката с включен пакет за SMS известяване;
 • 0.20% при ползване на застраховка „Спокойствие с FiHealth";
 • 0,10% при ползване на банков пакет с уеб банкиране.

Забележка: Отстъпките могат да се комбинират.

Параметри на кредита:

Максимален размердо 80 000 лева или равностойността им в евро
Минимален размер15 000 лева или равностойността им в евро
Минимален деклариран нетен месечен доход1 000 лева
Срок

до 7 години

Лихвени условия4.44% ** променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка (с кумулирани допълнителни отстъпки)
Изплащанена равни месечни погасителни вноски
ОбезпечениеБез изискване за поръчител/и
Комисиона за предсрочно погасяване:не се дължи
ГПР (Годишен процент на разходите)ГПР: 6.11%, изчислен при размер на кредита 15 000 лв, срок на погасяване 84 месеца, при променлив лихвен процент в размер на 4.44% за срока за погасяване и включени комисиона за кредитна оценка и одобрение в размер на 75 лева, разходи за годишна такса по кредитна карта в размер на
39 лева, пакетна програма с месечна такса 3.50 лева и годишна застрахователна премия по застраховка „Спокойствие с FiHealth“ в размер на 75. 75 лв. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 208.08 лева. Общата дължима сума е в размер на 18 362.54 лева.

 ** Променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка, с включени отстъпки за превод на работна заплата – 1%, при ползване на кредитна карта с SMS известяване – 0.25%, застраховка „Спокойствие с FiHealth“ - 0.20% и банков пакет с електронно банкиране: – 0.10%.
СЛП е референтен лихвен процент, базиран на спестяванията, изчисляван за всеки отделен вид валута по обявена от Банката методика. Лихвената надбавка се изчислява според индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, може да се различават от стойностите посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри.


Кандидатстване и документи
За да кандидатствате за Потребителски кредит "Супер кредит", е необходимо да: 
 • сте дееспособно физически лице на възраст между 21 и 65, към момента на изплащане на кредита;
 • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол; да упражнявате свободна професия


Необходими документи:
 1. Искане за отпускане на кредит;
 2. Копие от личната карта;
 3. Други документи по преценка на Банката.