Програма Cashback

С всяко плащане в търговски обект в България или в чужбина Вие получавате по 1 cashback точкa за всеки похарчен 1 лев

В програма Cashback автоматично участват всички притежатели на револвираща кредитна карта от Fibank.


Описание на програмата:

  • при плащане с кредитната карта в търговски обект в България или в чужбина вие получавате по една cashback точкa за всеки похарчен 1 лев;
  • за всеки 100 натрупани cashback точки можете да получите 0.50 лева обратно в картовата си сметка;
  • точките се натрупват на 6-месечни периоди;
  • минималната натрупана сума от покупки при търговци, която е необходима, за да получите обратно стойността на cashback точките, е 2 000 лв. за 6-месечен период;
  • ако в края на всеки 6-месечен период сте натрупали над 2000 cashback точки, сметката ви се заверява със сума, съответстваща на натрупаните точки. Например: при похарчени 3 565 лева получавате 17.83 лв. по своята картова сметка;
  • cashback точки не се прехвърлят от един 6-месечен период към друг;
  • 6-месечният период започва да тече от датата на издаване на кредитната карта;
  • при блокиране на картата поради забавени плащания, губите натрупаните до момента cashback точки, като до края на остатъка от 6-месечния период имате възможност отново да натрупвате точки;
  • можете да се информирате за натрупаните cashback точки в месечните си извлечения или в клоновете на Банката;
  • клиентите с допълнителни кредитни карти натрупат собствени cashback точки и трябва да направят отделен оборот от 2000 лв., като заверените cashback точки се появяват в сметката на основния картодържател.

Важна информация:

Услугата "Захранване на микросметка" (наименованието е примерно) от револвираща кредитна карта на портали като www.ePay.bg, www.skrill.com и др. (изброяването не е изчерпателно), при които се извършват трансакции на прехвърляне на средства (включително прехвърляне на средства на банкомат), както и всички сайтове за залагания, и трансакции, с които се прехвърлят средства, без трансакциите да се обработват като покупка на стока или услуга при търговец, не натрупват бонус точки в програма Cashback. При спор между страните Fibank има правото да изисква, като доказателство за спазване условията на програмата представянето от Оправомощения ползвател на картата, на фактура или документ за извършена покупка на стока или услуга.