Резултати
0
Кредити
 • Кредити
  Мога ли да рефинансирам жилищния/ипотечния си кредит от друга банка с такъв от ПИБ?

  Да, възможно е кредитът Ви да се рефинансира, ако кредитоискателят отговаря на съответните условия. Условията са кредитът да е изтеглен в евро или щатски долари, срокът за погасяването му да не надвишава 360 месеца (30 години), целта на кредита да е за текущи нужди. Предоставяният размер на кредита в конкретния случай е до 75% от пазарната оценка на недвижимия имот, като обезпечението следва да е чрез ипотека на друго или същото недвижимо имущество.
  За да получите конкретна информация за условията за предоговаряне на кредита си, можете посетите офис на ПИБ.

 • Кредити
  Мога ли да погася предсрочно жилищния/ипотечния си кредит?

  Да. Допустимо и предсрочно погасяване както на част от дължимата сума, така и на цялата главница. Кредитополучателят заплаща такса върху предсрочно погасената част от главницата, без да дължи договорените лихви върху предсрочно погасената сума.

Потребителски кредит
 • Потребителски кредит
  Възможно ли е да кандидатствам за по-висока сума и да получа допълнителни средства, ако рефинансирам свои задължения?

  Да, бихте могли да кандидатствате за по-голяма сума от необходимата за рефинансиране, за да имате допълнителни средства, с които да разполагате.

 • Потребителски кредит
  В случай че съм в брак или съжителство, необходимо ли е семейният партньор да бъдат задължителна част от договора?

  Не. В случай че можете сам да си позволите желания размер на кредита, няма да бъде изискан семейният Ви партньор като съдлъжник по кредит.

 • Потребителски кредит
  Необходим ли ми е поръчител?

  Не. Нямаме условие за поръчителство без значение от исканата сума.

 • Потребителски кредит
  Какви документи са ми необходими за кандидатстване и усвояване на кредита от Fibank?

  За да кандидатствате за потребителски кредит от Fibank е необходимо да предоставите само лична карта. Единствено при кредит „Рестарт“ при усвояване на кредита е възможно да бъдат изискани документи, които да докажат погасяването на кредитните задължения към съответните банкови или небанкови финансови институции.

 • Потребителски кредит
  Мога ли да погасявам предсрочно част или целия размер на кредита и има ли такса за това?

  Може да погасявате предсрочно главницата по кредита по всяко време, като е необходимо след внасяне на сумата по сметката, обслужваща кредита, да подадете молба в офис на банката за предсрочно погасяване. Банката не събира такса за предсрочно погасяване.

 • Потребителски кредит
  Мога ли да кандидатствам и да получа заем изцяло онлайн?

  Да. Fibank предлага възможност да кандидатствате онлайн и да получите потребителски кредит без да посещавате офис на Банката. Разгледайте нашите продукти и открийте най-подходящият за Вас и кандидатствайте на един от следните адреси:
  • За потребителски кредит – credit.fibank.bg
  • За Овърдрафт – lesenkredit.fibank.bg
  • За кредит Рестарт – restart.fibank.bg

Кредитни карти
 • Кредитни карти
  Как мога да погасявам задълженията си по кредитната карта?

  Разполагате с разнообразни възможности за погасяване на задълженията по кредитната Ви карта, чрез:

  - вноски в брой в клон на Fibank;
  - вноска в брой на банкомат на Fibank – Cash In;
  - системата за електронно банкиране Моята Fibank;
  - Вашия смартфон с Мобилно приложение My Fibank;
  - превод от друга банка по сметката на кредитната Ви карта във Fibank;
  - услугата "Автоматично погасяване на задължения по кредитна карта" на Fibank.

 • Кредитни карти
  Как мога да следя задълженията си по кредитната карта?

  Бихте могли да се регистрирате за системата за електронно банкиране моята Fibank или мобилното приложение My Fibank. Там ще имате пълен контрол върху движението на Вашите средства по кредитните ви карти.

 • Кредитни карти
  Мога ли да кандидатствам за кредитна карта, която да захранвам със собствени средства?

  Да, в този случай можете да заявите кредитна карта с неснижаем остатък. Това е кредитна карта, която захранвате със свои собствени средства. С нея можете да плащате в търговски обекти, които задължително изискват плащане с кредитна карта - интернет, резервации за хотели, рент-а-кар и други.

 • Кредитни карти
  Мога ли да издам допълнителна карта на мой близък?

  Да. Можете да заявите издаване на карта към сметката на Вашата кредитна карта. Вие можете да определите лимитите на разплащане на допълнителната карта.

 • Кредитни карти
  При какъв курс се превалутират трансакциите ми при плащане с картата в чужбина?

  В случай че валутата, в която разплащате, се различава от валутата на Вашата картова сметка, ще се извърши превалутиране по курс „продава“ на Банката, с което ще бъде заверен разхода по Вашата картова сметка.

Дебитни карти
 • Дебитни карти
  Мога ли сменя ПИН кода на моята дебитна карта?

  Да, на всеки банкомат на Fibank в страната. С цел сигурността на Вашата карта и средства, Ви съветваме да го направите веднага след като я получите.

 • Дебитни карти
  Какво е необходимо да направя ако картата ми бъде открадната или я загубя/забравя ПИН кода?

  Необходимо е веднага да се свържете със служител на банката и да блокирате Вашата карта с цел предпазване от неоторизирани действия. Следващата стъпка е да посетите офис на Fibank и да подадете искане картата Ви да бъде преиздадена.

 • Дебитни карти
  Ако картата ми е с изтекла валидност/ предстои да изтече/ какво трябва да направя?

  Банката автоматично преиздава дебитните карти, чиято валидност изтича. Ще бъдете известени на Вашия мобилен номер за това или можете да се обърнете към обслужващия Ви офис/служител.

Банкови пакети
 • Банкови пакети
  Кой пакет да избера?

  Изборът на пакет зависи изцяло от Вашите лични предпочитания и това как обичате да банкирате - дали за Вас личният контакт и съвет на банковият служител в офис е приоритет или предпочитате да използвате модерните технологии и да спестявате време, извършвайки онлайн банкови трансакции от всяка точка на света. И в двата случая Fibank Ви предоставя избор, предоставяйки Ви най – използваните банкови услуги, съчетани в два пакета – за банкиране в офис „Моят избор“ и за банкиране онлайн „Моят избор Онлайн“.

 • Банкови пакети
  Вече имам разплащателна сметка. Защо да избера и пакет?

  Пакетите, които Fibank Ви предоставя, обединяват в едно множество безплатни банкови услуги, които от една страна могат да Ви донесат удобство при извършване ежедневните Ви банкови операции и от друга страна - ще Ви спестяват средства от плащане на банкови такси.

 • Банкови пакети
  За какъв срок е валиден пакетът?

  Срокът на валидност на пакетите „Моят избор“, „Моят избор Онлайн“ и Digital Me + e 1 месец. Пакетите се активират автоматично всеки месец със заплащане на пакетната такса от Вашата разплащателна във Fibank.
  Пакетната програма Digital Me e валидна до навършваме на 24 години, като за нея не се заплаща месечна такса за обслужване.

 • Банкови пакети
  Необходимо ли е да си откривам нова сметка и нова дебитна карта, за да използвам пакетните програми?

  Не. Към всеки пакет можете да използвате вече открита на Ваше име разплащателна сметка или IQ разплащателна сметка във Fibank с издадена на Ваше име безконтактна дебитна карта.

Fibank Token
 • Fibank Token
  Какво представлява Fibank Token?

  Софтуерният Token е средство за подпис и идентификация, което гарантира висока сигурност и мобилност на клиентите на електронното банкиране „Моята Fibank". Базира се на двуфакторно удостоверяване и се обвързва с конкретна операция, за да отговаря на най-високите стандарти на директивата за платежните услуги (ДПУ 2).

 • Fibank Token
  За какво се използва Fibank Token приложението?

  Fibank Token се използва за работа с електронното банкиране „Моята Fibank", включително и през мобилното приложение. Може да се използва за вход в системата в съчетание с потребителско име и/или за подписване на документи при активно банкиране.

 • Fibank Token
  Защо да изберете Token за работа в "Моята Fibank"?

  Fibank Token e удобен, лесен и модерен начин да управлявате средствата си! Двойната му степен на защита, гарантирана от комбинацията между ПИНт (персонален идентификационен номер) на софтуерния токън, който е известен само на притежателя му, и еднократна парола (ТАН), генерирана от Fibank Token-а по сложен алгоритъм, използвани заедно с потребителско име, повишават степента на сигурност! Устройството се използва лесно и интуитивно. За да работите с него, не се изискват никакви допълнителни настройки и инсталация на софтуер!

 • Fibank Token
  В колко/какви регистрации в електронното банкиране на Fibank мога да регистрирам Fibank Token-а си?

  Fibank Token може да бъде използван във всяка регистрация за електронното банкиране „Моята Fibank", до която имате създаден достъп като титуляр и/или оправомощен ползвател със съответните права.

 • Fibank Token
  Какви услуги мога да ползвам при активно банкиране с Fibank Token?

  Чрез използване на регистриран Fibank Token в „Моята Fibank", Вие можете да извършвате всички, предлагани чрез електронното банкиране активни банкови операции (нареждане на преводи, откриване и закриване на сметки, депозити и др.)

 • Fibank Token
  Мога ли да използвам Fibank Token-а и в мобилното приложение „Моята Fibank"?

  Да, можете. С регистрирането на Fibank Token в единната платформа „Моята Fibank", можете да използвате активните услуги на електронното банкиране през уеб браузър или посредством мобилното приложение, за което не се изисква допълнителна регистрация.

 • Fibank Token
  Кога ще получа ПИНт за Fibank Token-а и мога ли да го променя?

  Непосредствено след регистрацията на Fibank Token-а в електронното банкиране „Моята Fibank", на посочен от Вас мобилен телефон или имейл адрес, получавате автоматично генериран ПИНт за него. Препоръчваме Ви да смените този ПИНт код при първа възможност и да изтриете съобщението, с което Ви е изпратен. Смяната се осъществява от Вашия профил в „Моята Fibank" от меню „Настройки" - „Промяна ПИНт Fibank Token".

 • Fibank Token
  Какво представлява еднократната парола (ТАН), генерирана от Fibank Token?

  Еднократната парола се състои от 6 (шест) цифри и се генерира по специален алгоритъм от приложението Fibank Token. Тя работи само в комбинация с ПИНт кода на Fibank Token-а, от който е генерирана. Комбинацията между ПИНт кода и еднократната парола може да се използва само в регистрацията на клиента, в която е регистриран Fibank Token-а. Еднократните пароли генерирани от Fibank Token-a се обвързват с конкретна операция и не могат да бъдат използвани за друга - Код за деблокиране, Код за вход и еднократна парола, генерирана чрез сканиране на QR код.

 • Fibank Token
  Какви предимства има използването на софтуерен Token пред старите средства за подпис - КЕП и хардуерен Token?

  Fibank Token не изисква пренасяне на допълнително устройство. Инсталира се като мобилно приложение на мобилния телефон на потребителя. Няма интернет свързаност, лимит на еднократни пароли, не изисква специална настройка на браузъра и може да бъде заявен, регистриран и активиран без посещение в офис на Банката.

 • Fibank Token
  Как мога да получа софтуерен Token и на каква цена?

  Приложението Fibank Token е достъпно за безплатно изтегляне в магазините за софтуер - Google Play и App Store. Регистрацията и активацията на приложението са безплатни. Няма такса за поддръжка.

 • Fibank Token
  На какво устройство мога да активирам софтуерния token?

  Fibank Token може да бъде инсталиран и използван на всяко едно мобилно устройство, работещо под операционна система не по-стара от Android 4.4 KitKat или iOS 8.0. Необходимо е да разрешите използването на камерата.

 • Fibank Token
  Какво е нужно да направя при активиране на софтуерния token?

  Приложението Fibank Token може да бъде активирано посредством 3 начина:

  • Банков салон - Нашите служители ще Ви съдействат и напътстват през целия процес.
  • Моята Fibank - Можете да подадете дистанционно искане за издаване на Fibank Token от меню „Настройки" - „Fibank Token". Менюто е достъпно за потребители с активно банкиране и съществуващо средство за подпис.
  • Мобилното приложение Моята Fibank - Необходимо е да следвате стъпките във Fibank Token от навигационното меню. Менюто е достъпно за потребители с регистрирано мобилно устройство за достъп до мобилното приложение Моята Fibank.
 • Fibank Token
  Как се използва Fibank Token?

  Fibank Token се използва за потвърждаване на операции посредством активното електронно банкиране Моята Fibank, включително през мобилното приложение.
  За да бъде потвърдена дадена операция през сайта, е необходимо да сканирате показалия се на екрана QR код, от който се генерира еднократна парола.
  При потвърждение в мобилното приложение Моята Fibank системата Ви води през целия процес и изисква въвеждане единствено на ПИНт код.

 • Fibank Token
  Ако инсталирам софтуерен Token впоследствие, мога ли да се върна към предишното си средство за подпис?

  Fibank Token заменя текущото Ви средство за подпис, но това не означава, че не можете да се върнете към предишното си средство за подпис. Промяната може да бъде извършена в удобен за Вас офис на Fibank.

 • Fibank Token
  Софтуерният Token с достатъчна степен на сигурност ли е?

  Fibank Token е приложение, което работи при висока степен на сигурност, благодарение на двуфакторнато подписване на активните операции, QR Codе сканирането и защитата си от неоторизиран достъп с допълнителна парола или биометрични данни.

 • Fibank Token
  Навсякъде по света ли работи софтуерният Token, какви са изискванията към браузърите и трябва ли да се свърже с компютър?

  Fibank Token работи от всяка точна на света. Изисква се единствено да достъпите електронното банкиране Моята Fibank или мобилното приложение. Няма изискване за използвания от Вас браузър, както и допълнителна инсталация или настройка.

 • Fibank Token
  Забравил съм си ПИНт за Token устройството. Как да постъпя?

  Заповядайте в удобен за Вас офис на Fibank, за да Ви бъде издаден нов ПИНт. Вие ще трябва да заплатите такса по тарифа на банката, която към май 2018 г. е в размер на 10.00 лв.

 • Fibank Token
  Може ли да бъде блокиран софтуерният Token?

  Fibank Token може да бъде блокиран след сигнал от клиент на денонощния телефон 0700 12 777 или при повече от 5 (пет) поредни неуспешни опита за авторизация с него.

 • Fibank Token
  Може ли да бъде деблокиран софтуерният Token?

  Fibank Token може да бъде деблокиран както от „Деблокиране на Fibank Token" в меню „Настройки" на Вашия профил, така и в удобен за Вас офис на ПИБ АД след попълване на съответното искане.

 • Fibank Token
  Има ли опасност трето лице да злоупотреби със софтуерния Token, ако изгубя телефона си или бъде откраднат?

  Приложението Fibank Token има вградена функция за заключване - 6 цифрена парола или биометрични данни. Самото приложение по никакъв начин не издава кой клиент го използва, а при нужда винаги може да бъде блокирано дистанционно след сигнал на денонощния телефон 0700 12 777.

 • Fibank Token
  Какво да направя при откраднат или изгубен мобилен телефон с активен Fibank Token на него?

  Необходимо е да се свържете с оператор на дирекция „Е-банкиране" на телефон: 0700 12 777; 02 / 9 100 199; 02 / 9 100 164 - денонощно или да посетите офис на Банката, за да бъде блокиран Вашият Fibank Token. Последваща активация се осъществява единствено в банков салон след попълване на необходимите документи.
  При възникване на други въпроси сме денонощно на Ваше разположение.

Риск при сделки с финансови инструменти
 • Риск при сделки с финансови инструменти
  Риск при сделки с ДЦК

  Инвестирането в държавни ценни книжа носи на инвеститора основно пазарен риск, ликвиден риск и риск на емитента.

  Пазарният риск при държавните ценни книжа е свързан с вероятността от повишаване (промяна) на пазарните лихвени равнища спрямо фиксирания лихвен процент на емитираните дългови ценни книжа. В зависимост от срочността на държавните ценни книжа, по-краткосрочните ДЦК се характеризират с по-нисък пазарен (лихвен) риск и обратно - по-дългосрочните ДЦК са обвързани с по-висок пазарен (лихвен) риск.

  Ликвидният риск при държавните ценни книжа е по-нисък в сравнение с този при останалите дългови финансови инструменти, тъй като пазарът на ДЦК се счита за високо ликвиден.

  Рискът на емитента при държавните ценни книжа е по-нисък в сравнение с този при останалите дългови финансови инструменти, тъй като емитентът в лицето на държавата и рискът той да изпадне във финансово затруднение и невъзможност да изплати главницата и лихвите по дълговите ценни книжа е по-нисък.

 • Риск при сделки с финансови инструменти
  Риск при сделки с акции

  Инвестирането в акции носи на инвеститора основно пазарен риск, ликвиден риск, валутен риск, риск на емитента и риск на сетълмента.

  Пазарният риск при инвестициите в акции се характеризира с вероятността от понижение на цената на ценните книжа, в резултат от пазарни фактори или т.нар. системен риск.

  Ликвидният риск при инвестирането в акции се свежда до риска инвеститорът да не може да продаде желаното от него количество ценни книжа. Ликвидният риск при акциите, търгувани в страната, е свързан със свободно-търгуемия обем акции (фрий флоут), определен за всяка търгувана емисия.

  Валутният риск при акциите, търгувани в страната, е свързан и зависи от движението на валутните курсове. По-нисък риск е характерен за инвеститорите с базова валута в евро (поради Валутния борд в страната) и нулев за онези, с базова валута в левове (тъй като акциите, търгувани в страната се издават само в левове).

  Риск на емитента при инвестициите в акции е възможен при възникване на финансово затруднение за емитента, или т.н. несистемен (специфичен риск).

  Риск на сетълмента може да настъпи при неизпълнение или забавяне на процеса между момента на сключване на сделката и момента на нейното приключване и възникнали неблагоприятни пазарни последици през този период. По-висок риск се характеризира за извънборсови сделки или такива, при които не се прилага метода на "доставка срещу плащане" (DVP).

Инвеститори
 • Инвеститори
  На коя борса се търгуват акциите на ПИБ АД?

  На Българска фондова борса – София с борсов код 5F4.

 • Инвеститори
  Как мога да закупя акции на ПИБ?

  Акции на ПИБ можете да закупите чрез всеки лицензиран инвестиционен посредник. Първа инвестиционна банка също е инвестиционен посредник, така че в нейните клонове и офиси в София и в страната, регистрирани в КФН, можете да дадете поръчка за закупуване на акции.

Електронен депозит "Моят депозит"
 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Кой може да открие Електронен депозит „Моят депозит"?

  „Моят депозит" може да бъде открит от всяко пълнолетно физическо лице, което има банкова сметка, водена на негово име при кредитна институция в Република България или друга страна-членка на Европейския съюз.
  Не се допуска откриване на „Моят депозит" в полза на трето лице или от пълномощник.
  „Моят депозит" не се открива като съвместен депозит. Титуляр на „Моят депозит" може да бъде само едно лице.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Как да преведа сумата на депозита?

  Средства по „Моят депозит" могат да постъпят чрез превод от сметка, водена на името на Клиента в друга кредитна институция в Република България или страна членка на Европейския съюз.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Мога ли да открия депозит, ако не съм клиент на Fibank?

  Да, можете да откриете „Моят депозит" при предоставяне на изискваната информация и документи чрез модул на MyFibank.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Мога ли да открия „Моят депозит", ако съм клиент на Fibank?

  Да, всеки клиент на Банката може да открие на свое име „Моят депозит". Условие по депозита е захранването на депозитната сметка да се осъществи чрез превод от сметка, водена на името на клиента в друга кредитна институция в Република България или страна-членка на Европейския съюз.
  Ако вече имате регистрация в "Моята Fibank", Вие можете да си откриете „Моят депозит" след вход в системата, като след това изберете от меню „Депозити" - „Откриване".
  Ако сте клиент на Банката, но нямате регистрация в "Моята Fibank", можете да се регистрирате като използвате издадена от Банката на Ваше име дебитна или кредитна карта, или подадете искане за откриване на „Моят депозит" чрез модул на MyFibank достъпен чрез интернет страницата на Банката www.fibank.bg, в секция „Частни лица"/"Спестовни продукти"/" Електронен депозит „Моят депозит".

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Какво е референтна банкова сметка?

  Платежна сметка, водена на името на Клиента в друга кредитна институция от Република България или от друга държава - членка на Европейския съюз, от/по която се превеждат парични средства по/от Депозитната сметка.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Колко депозита мога да открия на мое име?

  Няма ограничение в броя на депозитите, открити на Ваше име.
  Клиенти, които вече имат открит „Моят депозит", също могат да откриват други депозити от този вид през системата на "Моята Fibank".

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Какво се случва с депозита, ако не са преведени средства в указания срок?

  Ако няма постъпили средства в рамките на първите 5 календарни дни след датата на която получите потвърждение от Банката за приемане на искането Ви за откриване, депозитът се закрива служебно от Банката.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Мога ли да довнасям средства по депозита?

  Получаването на средства по този вид депозит следва да се извърши в рамките на първите 5 календарни дни от датата на договора. След тази дата, ако превеждате средства по Вашия депозит, те ще се олихвяват съгласно Бюлетина за лихвите, понастоящем 0.01%.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Какво се случва, ако средствата по депозита са под минималната наличност?

  Ако сумата по депозита е под 500.00 лева/250.00 евро, средствата се олихвяват съгласно Бюлетина за лихвите, понастоящем 0,01%.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Какво се случва ако първият превод по депозитната сметка не е от референтната сметка или е от сметка, водена на лице, различно от Титуляря?

  В тези случаи Банката връща служебно сумата по сметката, от която е постъпила като разходите по превода са за сметка на Клиента и се удържат от сумата на превода. Сметката се закрива.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Как ще получа договора си за депозит?

  Договорът се осигурява на Ваше разположение на траен носител чрез достъпа Ви в "Моята Fibank". Ако желаете заверено копие на договора, ще може да го получите във всеки един от офисите на Банката.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Какво още мога да правя в "Моята Fibank"?

  След като сте регистрирани, Вие ще можете да откривате „Моят депозит" и да правите плащания по комуналните си разходи. Ако желаете да получите пълен достъп, включващ активно банкиране с преводи към други контрагенти в ПИБ или сметки в други банки, ще е необходимо да заявите това свое искане, като посетите офис на Банката и да закупите/регистрирате Токен устройство или електронен подпис.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Мога ли да изтегля средствата от „Моят депозит" преди падеж?

  Да, може да изтеглите цялата и част от сумата по депозита според нивото на достъп в MyFibank и/или на каса в офис на Банката. Ако изтеглите цялата наличност, депозитът се прекратява и закрива. Ако изтеглите част от сумата, депозитът се прекратява, а остатъкът се подновява автоматично за нов период, равен на първоначалния, и:

  • с приложимата лихва за продукт „Моят депозит“, съгласно действащия към датата на подновяване Бюлетина за лихвите на Банката (за договори за депозит, сключени до 15.04.2020 г., вкл.).
  • с приложимата лихва за стандартен срочен депозит, съгласно действащия към датата на подновяване Бюлетина за лихвите на Банката (за договори за депозит, сключени след 15.04.2020 г.).
 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Мога ли да прекратя предсрочно „Моят депозит"?

  Да, можете да прекратите своя депозит по всяко време:

  • като ако имате активно банкиране в MyFibank може да се разпоредите със средствата на каса или с банков превод.
  • ако имате пасивен достъп до в MyFibank, получен с откриване на депозита може да се разпоредите със средствата на каса или чрез превод обратно по референтната сметка, която сте посочил при откриване на депозита.
 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Какви са последиците, ако прекратя предсрочно депозита си, преди датата на падеж?

  При предсрочно прекратяване на договора, Банката не Ви дължи посочената в договора лихва.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Как мога да закрия депозита си?

  Вие можете да закриете Вашия депозит изцяло онлайн през системата „Моята Fibank" в зависимост от регистрираното ниво на достъп или след посещение в офис на Банката.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Какво се случва с депозита ми на падеж?

  Ако на дата на падеж не се разпоредите със средствата си, депозитът се подновява автоматично за нов период, равен на първоначалния, и:

  • с приложимата лихва за продукт „Моят депозит“, съгласно действащия към датата на подновяване Бюлетина за лихвите на Банката (за договори за депозит, сключени до 15.04.2020 г., вкл.).
  • приложимата лихва за стандартен срочен депозит, съгласно действащия към датата на подновяване Бюлетина за лихвите на Банката (за договори за депозит, сключени след 15.04.2020 г.).
 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Запазва ли се срокът за довнасяне след подновяване на депозита?

  Да, при подновяване отново разполагате с пет календарни дни за довнасяне по депозита.

 • Електронен депозит "Моят депозит"
  Запазва ли се минималната изискуема наличност?

  Да, при подновяване, както и при първоначално откриване на депозитната сметка, се изисква минимална наличност, осигурена по сметката до петия календарен ден. В случай че сумата по депозитната сметка е под минималната наличност олихвяването й е съгласно Бюлетина за лихвите.

   

Овърдрафт "Лесен Кредит"
 • Овърдрафт "Лесен Кредит"
  Какво представлява овърдрафт „Лесен кредит“?

  Овърдрафт „Лесен кредит“ Ви позволява да ползвате допълнителни средства по Вашата сметка, дори след изчерпване на наличността по нея. Използваната сума по кредита, както и дължимите лихви се погасяват автоматично с всички постъпили средства по сметката, като Вие можете да ползвате погасената част отново в рамките на договорения срок.

 • Овърдрафт "Лесен Кредит"
  Какво получавам с овърдрафт „Лесен кредит“ от Fibank?
  • сигурност – разполагате с допълнителни средства, които можете да използвате, ако имате нужда от тях;
  • оптимизиране на лихвата по кредита - плащате лихва само върху използваната сума от кредита;
  • гъвкавост - усвоената сума може да се изплаща на вноски, които сами определяте.
 • Овърдрафт "Лесен Кредит"
  Дължа ли лихва в случай, че не съм ползвал овърдрафта?

  Не. В случай, че имате наличност по сметката, Вие ще ползвате първо собствените си средства. Само в случай, че ползвате овърдрафта ще платите лихва върху използваната част от него за времето до възстановяване на използваните суми.

 • Овърдрафт "Лесен Кредит"
  Кои са условията, на които трябва да отговарям, за да кандидатствам за овърдрафт?

  Да получавате работната си заплата по сметка във Fibank;

 • Овърдрафт "Лесен Кредит"
  Какъв е максималния лимит, който мога да получа?

  До 10 пъти месечните постъпления по Вашата сметка.

 • Овърдрафт "Лесен Кредит"
  Необходим ли ми е поръчител?

  Не. Нямаме условие за поръчителство без значение от исканата сума.

 • Овърдрафт "Лесен Кредит"
  Какви документи са ми необходими, за да кандидатствам?

  Само лична карта.

Жилищен кредит "Право на избор"
 • Жилищен кредит "Право на избор"
  Защо да изтегля кредита от Fibank?

  Първа инвестиционна банка (Fibank) е сред най-добрите банки в България, с признания като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана институция, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си.
  Първа инвестиционна банка (Fibank) е сред лидерите на българския пазар в сегмент ипотечно кредитиране. Нашите предимства са следните:
  • Изключително прозрачен откъм такси, комисиони и допълнителни разходи продукт – без такса разглеждане, обработване, усвояване на кредит. Без такси за правно обслужване и такси за управление на обезпечението;
  • Висок процент на финансиране.
  • Нисък общ годишен процент на разходите;
  • Гъвкава политика по отношение на застраховката на имота, предмет на обезпечение – клиентът сам следва да реши в коя застрахователна компания да сключи застраховката си.
  • Възможност за кандидатстване за предварително одобрение на база финансовите параметри на кредитоискателя. След одобрение Банката издава сертификат/удостоверение за одобрен кредит със срок на валидност 6 месеца.

 • Жилищен кредит "Право на избор"
  Има ли такса за предсрочно погасяване на кредита?

  Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от погасената главница по кредита – дължи се в случаите на частично и пълно погасяване на кредита в рамките на първите 12 вноски от отпускането му.
  Без такса за предсрочно погасяване след първите 12 месечни вноски по кредита.

 • Жилищен кредит "Право на избор"
  Кои са основните документи, необходими за кредита и от къде следва да се извадят?

  Удостоверение за данъчна оценка на имота
  - Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
  - Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
  - Срок за издаване - до 10 работни дни
  - Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението 

  Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
  - Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg
  - Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
  - Срок на издаване - до 10 работни дни
  - Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване
   

  Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
  - Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
  - Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
  - Срок на издаване – до 7 работни дни

   

  Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
  - Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
  - Необходими документи за издаване - документ за самоличност
  - Срок на издаване - до 5 работни дни

   

  Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК

  - Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
  - Необходими документи за издаване – документ за самоличност
  - Срок на издаване – до 10 работни дни

   

  Посочените срокове за издаване на видовете документи могат да бъдат и по-кратки в зависимост от предлаганите бързи, или експресни услуги.

 • Жилищен кредит "Право на избор"
  Какво представлява данъчното облекчение за млади семейства?

  Съгласно „Закона за данъците върху доходите на физическите лица“ младите семейства имат възможност да възстановят част от платените от тях лихви по ипотечен кредит, чиято цел е покупка на жилищен имот. Данъчното облекчение представлява намаляване на данъчната основа, на база на която се определя дължимия годишен подоходен данък на лицата, с направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лева от ипотечния им кредит.
  Изисквания:
  • Кредитополучателят следва да е сключил граждански брак до 31 декември в годината за която се иска данъчното облекчение.
  • Поне единият от съпрузите следва да не е навършил 35 годишна възраст към датата на договора за ипотечен кредит
  • Ипотекираното жилище следва да е единствено за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение не може да се ползва, ако за обезпечение по кредита е служи жилище различно от закупеното.

Платежна сметка за основни операции
 • Платежна сметка за основни операции
  Какви услуги се предоставят чрез платежната сметка за основни операции?

  Платежната сметка за основни операции служи за съхранение на средства и извършване на следните услуги:

  1.използване (обслужване/водене) и закриване на платежна сметка;

  2.внасяне на средства по платежната сметка;

  3.теглене на пари в брой от платежната сметка от гише в рамките на работното време на Банката или чрез терминално устройство АТМ през работното време на Банката или извън него;

  4.изпълнение на следните платежни операции:

  - директни дебити в левове;

  - платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително плащания през интернет;

  - кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи, на терминални устройства АТМ и ПОС и на гише в банковия салон, когато са налични, и чрез системите за онлайн банкиране на Банката.

 • Платежна сметка за основни операции
  В каква валута може да се открие платежна сметка за основни операции?

  Платежната сметка за основни операции се открива в български левове.

 • Платежна сметка за основни операции
  Къде може да се открие платежната сметка за основни операции ?

  Платежната сметка за основни операции се открива само в офис на Банката. Няма възможност за откриване чрез услугата за електронно банкиране на Първа инвестиционна банка.

 • Платежна сметка за основни операции
  Има ли ограничение в броя операции, които мога да извършвам относно услугите, включени в платежната сметка за основни операции?

  Не, могат да се извършват неограничен брой операции по тях.

 • Платежна сметка за основни операции
  Само в офис ли мога да използвам услугите по платежната сметка за основни операции?

  Вие имате възможност да управлявате и извършвате платежни операции от платежната си сметка за основни операции, освен в офисите, и чрез услугата за електронно банкиране на Първа инвестиционна банка.

 • Платежна сметка за основни операции
  Кой може да открие платежна сметка за основни операции?

  Платежната сметка за основни операции е предназначена за потребители (клиенти-физически лица), които пребивават законно в Европейския съюз.

 • Платежна сметка за основни операции
  Какво е необходимо, за да открия платежна сметка за основни операции?

  Лицето, желаещо да си открие платежна сметка за основни операции, трябва лично да подаде искане за откриване (по образец на Първа инвестиционна банка) и да представи изисканите документи. Банката взема решение за откриване или отказ до 10 дни след получаването на всички необходими документи. В случай на отказ Банката уведомява Потребителя писмено.

 • Платежна сметка за основни операции
  В кои случаи Банката отказва откриване на платежна сметка за основни операции?

  Банката може да откаже откриване на платежна сметка за основни операции, ако потребителят вече притежава платежна сметка, чрез която може да използва услугите по т.1 по-горе в Банката или в друга банка на територията на Р България, освен ако декларира, че е бил уведомен, че сметката му ще бъде закрита. Банката отказва откриване на платежна сметка за основни операции, когато откриването би довело до нарушаване на установените в законодателството разпоредби относно предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

 • Платежна сметка за основни операции
  При какви такси и комисиони се предоставят услугите по платежната сметка за основни операции?

  Услугите по т. 1 по-горе са съгласно Приложение „Платежна сметка за основни операции” към Тарифата за таксите и комисионите на Първа инвестиционна банка, като Банката осигурява възможност да се извършват неограничен брой операции по тях.

 • Платежна сметка за основни операции
  Мога ли да използвам и допълнителни услуги по платежната сметка за основни операции?

  Да, освен посочените в т. 1 по-горе услуги, Вие можете по свой избор и желание да ползвате Вашата платежна сметка за основни операции и за други услуги, за които да сключите отделни договори с Банката, при стандартни такси и комисиони съгласно Тарифата за таксите и комисионите на Първа инвестиционна банка. Откриването на платежна сметка за основни операции не е обвързано с покупката на допълнителни услуги на Банката.

 • Платежна сметка за основни операции
  Може ли да ми бъде издадена дебитна карта към платежната сметка за основни операции?

  Към тази сметка Банката предлага издаване на дебитна карта Visa Debit

 • Резултати от: