Стандартна разплащателна сметка

за вашите ежедневни банкови операции

Предимства

Възможност за издаване на дебитна карта

Валути

BGN, EUR, USD, CHF, GBP

Възможности

Възможност за включване в пакетна програма

Удобства

Възможност за онлайн откриване и управление

Нашето предложение

Разплащателната сметка в Първа инвестиционна банка предоставя разнообразни възможности за извършване на банкови операции 

Вие имате възможност да:
 • откриете сметка в предпочитана от вас валута - лева, евро, щатски долар, щвейцарски франк или британска лира, без изискване за минимална вноска за откриване или минимално салдо за поддържане и олихвяване;
 • извършване на операции със средствата по сметката от всички клонове на Банката;
 • извършвате касови и безкасови плащания, получавате и нареждате преводи в лева и валута;
 • издадете международна дебитна карта по ваш избор;
 • получавате актуална информация чрез услугата SMStatus или email известяване;
 • заплащате вашите комунални услуги и битови сметки чрез електронно банкиране Моята Fibank;
 • извършване на операции със средствата по сметката от всички клонове на Банката или онлайн през електронното банкиране „Моята Fibank”;
 • получавате извлечения с актуална информация за наличност и движение по вашата сметка на място в посочен от вас офис на Банката;
 • кандидатствате за "Лесен кредит" в размер до 10 пъти месечните постъпления по вашата сметка;
 • да оптимизирате разходите си за банкови продукти и услуги, като включите вашата сметка към пакетните програми на Fibank.

 

Откриване

Разплащателна сметка можете да откриете:

 • във всеки клон на Fibank;
 • чрез системата за електронно банкиране Моята Fibank (за клиенти с права за активен достъп).
Документи