Кредити и гаранции, гарантирани от Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)

Нашето предложение

Fibank е осигурила възможност кредитополучателите й да кандидатстват пред Българската агенция за експортно застраховане ЕАД (БАЕЗ) за застраховка на финансов риск като допълнително или основно обезпечение по кредитни експозиции, предоставено от Банката. БАЕЗ поема застраховката на финансов риск в размер до 85% от размера на кредитната експозиция, включително по издадени банкови гаранции и акредитиви. За целта Заявка за застраховка на финансов риск се представя в БАЕЗ с посредничеството на Fibank и ако клиент желае да кандидатства за такава застраховка е достатъчно да се обърне към някой от кредитните специалисти на Банката.Параметри 

Кредитополучатели, които могат да получат застраховка "Финансов риск"


малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП

Вид на застраховани кредити
 • инвестиционен кредит;
 • кредит за оборотни средства;
 • банкови гаранции.
Валута на кредита

BGN, EUR

Процент на застрахователно покритие

до 90% от размера на кредитната експозиция

Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.