Кредит за оборотни средства

Нашето предложение

Параметри на кредита:

Предназначение: за оборотни средства
Размер: без ограничение, в зависимост от нуждите на бизнеса и покритието на обезпечението
Валута на кредитаBGN, EUR, USD 
Срок:до 30 месеца
Лихва:

на база вътрешнобанков кредитен рейтинг

Гратисен период:договаря се индивидуално за всяка отделна сделка
Начина на погасяване:
 • равни вноски по главницата;
 • индивидуален погасителен план.
Обезпечение
 • всички допустими от Закона обезпечения;
 • възможност за гарантиране на кредита по гаранционна схема на НГФ „COSME 2017", както и по други гаранционни схеми с НГФ, ОГФ и БАЕЗ"
Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.