Кредит за покупка на земеделска земя

Нашето предложение

Параметри на кредита

Размер
 • до 70% от стойността на закупуваните земеделски земи, когато те са единствено обезпечение по кредита;
 • при предоставяне на допълнително обезпечение инвестицията на клиента в закупуване на земеделска земя може да бъде финансирана изцяло с кредитни средства.
Валута на кредитаBGN, EUR
Срокдо 15 години
Лихва

по договаряне

Гратисен периоддоговаря се индивидуално за всяка отделна сделка
Начин на погасяване

анюитетни вноски;

равни вноски по главницата;

индивидуален погасителен план.

ОбезпечениеПърва по ред ипотека за закупените със средства от кредита земеделски земи, както и всички допустими от Закона други обезпечения.
Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.