Сметки със специално предназначение

Предимства

Индивидуален подход според вашите нужди

Валути

BGN, EUR, USD, CHF, GBP

Предназначение

Сметки, свързани с изпълнението на определени условия при сключване на сделки между физически или юридически лица

Fibank предлага възможност за откриване на сметки със специално предназначение, които са свързани с изпълнението на определени условия при сключване на сделки между физически или юридически лица, например при сделки за покупко-продажба на имоти и други.

Сключва се тристранно споразумение между Банката, получателя на средствата и трето лице - наредител. Средствата се използват при изпълнение на условията по споразумението.

Сметката може да бъде открита както от частни лица, така и от фирми, които за целта попълват и подават искане за откриване на сметка в избран клон на Банката. Юридическите лица и Еднолични търговци подават документи като за откриване на разплащателна сметка.

Сметката със специално предназначение може да бъде в левове, евро или щатски долари, според желанието на клиента.

Прилагат се такси и комисиони според действащата Тарифа на Fibank.