Преводи в левове

Вие имате възможност да извършвате разплащания в национална валута от всеки клон на Банката, независимо в кой клон е открита и се обслужва сметката Ви. Можете да получите или да наредите превод по сметки във Fibank с вътрешнобанков превод, по сметка в друга банка през националната система за разплащания БИСЕРА или чрез системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS). Достатъчно е да знаете IBAN, името на получателя (т.нар. бенефициент) и да попълните нареждане за превод. Можете да наредите превод от сметка, открита във Fibank, или чрез вноска на каса.

  • Вътрешнобанковите преводи са разплащания между клиенти по техни сметки във Fibank и се изпълняват в реално време;
  • Чрез системата за разплащания БИСЕРА се извършват плащания за суми до 100 хил. лева между клиенти със сметки в различни банки. Вашето нареждане за превод ще бъде изпълнено и сумата ще бъде получена по посочената от Вас сметка в рамките на същия или следващ работен ден, в зависимост от часа на депозиране на нареждането в банката;
  • Чрез системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) се извършват плащания в национална валута за суми над 100 хил. лева или на по-малки суми по изрично желание на клиента. Нареждания, депозирани до 14.30 часа се обработват и изпълняват веднага, като сумите се получават по посочената сметка в рамките на 2 часа. Приетите платежни нареждания след този час се изпълняват следващия работен ден.