Допълнителни средства

разполагате с допълнителни средства, които можете да използвате, ако имате нужда от тях