• Maestro
Продуктът вече не се предлага!


Уважаеми клиенти,
В съответствие с актуалните тенденции в картовите разплащания и с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги, Ви информираме, че считано от 01.01.2018 г., Fibank преустановява предлагането на дебитни карти Maestro/Maestro PayPass. Всички издадени вече карти, ще продължат да функционират до изтичане срока им на валидност, след което ще бъдат подновени с Debit Mastercard PayPass, при такси съгласно раздел VIII на действащата Тарифа на Банката.
За подновените през м. януари и февруари 2018 г. карти Maestro/Maestro PayPass е предвиден двумесечен срок (до 31.03.2018 г., съответно до 30.04.2018 г.), през който таксите по новата карта Debit MasterCard PayPass ще бъдат идентични с досега прилаганите.

Международна дебитната карта Maestro с чип от Fibank Ви предоставя възможност да пазарувате в 15 милиона търговски обекта в страната и чужбина и да теглите пари в брой от всички банкомати в България и света, означени със знака Maestro.

И още допълнителни възможности:

  • да заплащате месечните си сметки за ток, парно, вода, телефон чрез epay.bg и услугата "ePayVoice";
  • да следите движението на парите в картата си чрез услугата "SMS за авторизация на плащания";
  • да Ви бъде отпуснат овърдрафт в размер на 5 Ваши нетни работни заплати;
  • да получавате преводи по картовата си сметка от други банки в страната и чужбина;
  • да нареждате периодични плащания от картовата си сметка;
  • да се разплащате сигурно в интернет, като ползвате услугата "3D Сигурност на карти".

Параметри на картата:

валута на сметката левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове или британски лири
срок на валидност 3 години
минимален неснижаем остатък не се изисква
лихва по картова сметка

съгласно Лихвен бюлетин на Fibank

 

Условията, които Ви предлагаме:

издаване на дебитна карта Maestro безплатно
водене на картова сметка съгласно Тарифа на Fibank
такса за теглене от банкомат (АТМ):  

на Fibank

0.20 лв.

на друга банка в България

1.00 лв.

в чужбина

съгласно Тарифа на Fibank
такса за плащания на ПОС устройства:

в България

0.15 лв.

в чужбина

съгласно Тарифа на Fibank

Видове карти:

  • основна - издава се на физическо лице, което е титуляр на банковата сметка. Титуляр на сметката може да бъде пълнолетно физическо лице с българско гражданство или с документ за постоянно местожителство в страната.
  • допълнителна - издава се на близки или членове на семейството на титуляря, по негова сметка и по негово нареждане. Титулярят е този, който задава условията на допълнителните карти и следи извършените с тях трансакции и движението по своята сметка. Картодържателите на допълнителна карта Maestro могат да бъдат български граждани или лица с документ за постоянно местожителство, навършили пълнолетие или деца над 14 години.