• Maestro PayPass
Продуктът вече не се предлага!


Уважаеми клиенти,
В съответствие с актуалните тенденции в картовите разплащания и с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги, Ви информираме, че считано от 01.01.2018 г., Fibank преустановява предлагането на дебитни карти Maestro/Maestro PayPass. Всички издадени вече карти, ще продължат да функционират до изтичане срока им на валидност, след което ще бъдат подновени с Debit Mastercard PayPass, при такси съгласно раздел VIII на действащата Тарифа на Банката.
За подновените през м. януари и февруари 2018 г. карти Maestro/Maestro PayPass е предвиден двумесечен срок (до 31.03.2018 г., съответно до 30.04.2018 г.), през който таксите по новата карта Debit MasterCard PayPass ще бъдат идентични с досега прилаганите.

Maestro PayPass е банкова карта от ново поколение, допълнена с иновативната функционалност за безконтактни плащания.

С Maestro PayPass можете да плащате безконтактно, когато:

 • бързате и правите покупка за малки суми;
 • искате да разполагате с точната сума за плащане без да се налага да търсите монети или да изчаквате ресто;
 • желаете да контролирате ежедневните си плащания, които обичайно правите в брой, за да управлявате много по-лесно и точно личните си финанси.

  Как плащате с Maestro PayPass?

  С Maestro PayPass продължавате да плащате и да теглите пари по познатия начин от всички ПОС терминали и банкомати (АТМ) в България и по света. В допълнение, на всеки ПОС терминал, който е означен с логото PayPass, имате възможност да плащате светкавично сумина минимална стойност. без да поставяте картата в ПОС устройство.

  Когато желаете да платите с Вашата Maestro PayPass на PayPass терминал, трябва само да доближите картата до четящото устройство и да чуете продължителен звуков сигнал. Това означава, че Вашето плащане е минало успешно.

  PayPass плащанията се осъществи светкавично, без въвеждане на ПИН код.

  Ако сте регистрирани за SMS известия, може да не получите SMS за част от трансакциите, тъй като е възможно те да се извършат без свързване с авторизационния център на банката.

  Всяко плащане с Вашата Maestro PayPass на PayPass терминал над определена стойност може да се осъществи отново безконтактно и многократно по–бързо от преди, с въвеждане на ПИН код. Ако сте регистрирани за SMS известия, ще получите SMS за всички трансакции над определена стойнст., осъществени на PayPass терминал.

  Как да се чувствам безопасно с картата Maestro PayPass?

  За да осигурите безопасността и спокойствието си при плащания с Maestro PayPass, ние Ви препоръчваме:

  • да поставяте внимателно картата в близост до четящото устройство;
  • по време на извършване на плащането картата Maestro PayPass остава единствено във Вашите ръце - не е необходимо да давате картата на продавача;
  • да проверите сумата, която е изписана на бележката от ПОС терминала.

  В какви обекти можете да плащате с Maestro PayPass?

  С Maestro PayPass можете да плащате навсякъде в България и света, на ПОС терминали устройства, които имат тази функционалност. Обичайно това са кафенета, ресторанти за бързо хранене, бензиностанции и въобще навсякъде, където видите логото PayPass.

  Условията, които Ви предлагаме:

  валута на сметката

  левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове или британски лири

  водене на картова сметка съгласно Тарифа на Fibank
  срок на валидност 3 години
  лихва по картова сметка съгласно Лихвен бюлетин на Fibank
  минимален неснижаем остатък не се изисква
  такса за теглене от банкомат (АТМ):

  на Fibank

  0.20 лв.

  на друга банка в България

  1.00 лв.

  в чужбина

  съгласно Тарифа на Fibank
  такса за плащания на ПОС устройства:

  в България

  безплатно

  в чужбина

  съгласно Тарифа на Fibank

  Видове карти:

  • основна - издава се на физическо лице, което е титуляр на банковата сметка. Титуляр на сметката може да бъде пълнолетно физическо лице с българско гражданство или с документ за постоянно местожителство в страната.
  • допълнителна - издава се на близки или членове на семейството на титуляря, по негова сметка и по негово нареждане. Титулярят е този, който задава условията на допълнителните карти и следи извършените с тях трансакции и движението по своята сметка. Картодържателите на допълнителна карта могат да бъдат български граждани или лица с документ за постоянно местожителство, навършили пълнолетие или деца над 14 години.