• Visa Electron
Продуктът вече не се предлага!


Уважаеми клиенти, Във връзка с издаването на карти с разширена функционалност Ви уведомяваме, че считано от 01.01.2018 г. всички дебитни и кредитни карти Visa Electron и Visa Classic, след изтичане срока им на валидност, ще бъдат подновявани с Visa Electron payWave, съответно Visa Classic payWave.

Visa Electron е международна дебитна карта, която се издава без изискване за минимален неснижаем остатък. С нея можете да пазарувате и да се разплащате в над 24 милиона ресторанти, хотели, магазини и др. и да теглите от 800 000 банкоматa в България и чужбина, както и да извършвате плащания в интернет при търговци, които приемат такъв тип карти.

С Visa Electron теглите пари в брой веднага щом имате нужда от тях

Ако имате нужда от пари в брой, Вие можете да изтеглите от всеки банкомат навсякъде по света.
Само с Вашата Visa Electron и Вашия подпис Вие можете да изтеглите пари в брой на 250 000 банкови гишета по цял свят.

Плащате всичко само с една карта

С Visa Electron можете да плащате за покупките си както в България, така и в чужбина.

Пазарувате в интернет

При търговци, които приемат такъв тип карти. Плащането се осъществява с въвеждане на номер на карта, дата на валидност и CVV (Card Verification Value) код в случаите, когато сайтът го изисква. По изключение на някои сайтове е възможно да бъде поискана и друга информация. Плащанията могат да бъдат осъществени само след електронна авторизация.

Възползвайте се от новата ни услуга "3D Сигурност на карти" за по-сигурни плащания в интернет!

Можете да изберете валутата на своята картова сметка

Вие можете да изберете валутата на Вашата сметка според доходите си или преобладаващата зона на пътуванията Ви в чужбина. Банката ще Ви открие сметка в левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове или британски лири.

Сигурност на трансакциите с Вашата карта

Трансакциите с Visa Electron са гарантирани електронни операции на терминални устройства ПОС и АТМ със 100% авторизация от банката издател. Проверката на картодържателя се извършва чрез полагане на подпис и въвеждане на ПИН код. За да гарантирате сигурността на Вашата карта, пазете ПИН кода си от достъп на други лица. ПИН кода може да смените безплатно от всеки банкомат на Fibank на територията на страната.

Visa Electron като кредитна карта

Ако Вие получавате месечните си доходи по сметка в лева на Вашата карта Visa Electron, банката ще Ви отпусне овърдрафт в размер на пет нетни работни заплати. Това ще Ви позволи да ползвате суми на кредит от банката срещу единственото обезпечение - Вашите бъдещи доходи.

Параметри на картата:

валута на сметката лева, евро, щатски долари, швейцарски франкове или британски лири
срок на валидност 3 години
минимален неснижаем остатък не се изисква
лихва по картова сметка

съгласно Лихвен бюлетин на Fibank

видове карти:  

основна

издава се на физическо лице, титуляр на сметка

допълнителна

издава се по нареждане на титуляря на основната сметка и от нея могат да се възползват близки или членове на семейството на титуляря.

 

Условията, които Ви предлагаме:

издаване на дебитна карта VISA Electron безплатно
водене на картова сметка съгласно Тарифа на Fibank
такса за теглене от банкомат (АТМ):  

на Fibank

0.20 лв.

на друга банка в България

1.00 лв.

в чужбина

съгласно Тарифа на Fibank
такса за плащания на ПОС устройства:  

в България

без такса

в чужбина

съгласно Тарифа на Fibank