Застраховка “FiHealth Протект”

допълнителна финансова защита за вас и близките ви

Какво е „FiHealth Протект"?
„FiHealth Протект" е застраховка срещу злополука, която ви защитава в случай на непредвидени събития и осигурява допълнителна финансова защита.
Застраховка „FiHealth Протект" се предлага от „FiHealth Застраховане" специално за клиенти на Fibank с кредитни карти и е безплатна за първата година. За месеците, следващи безплатния период, премията е на преференциална цена и ще бъде автоматично събирана от банковата ви карта.

Застраховка "FiHealth Протект" осигурява:

 • Покриване на задълженията ви към Първа инвестиционна банка в случай на:
  • загуба на живот в резултат на злополука
  • трайно намалена загуба на работоспособност над 70% в резултат на злополука
 • Дневни пари за болничен престой в резултат на злополука;
 • Улеснена процедура за сключване на договор и завеждане на претенции;
 • Срок една година с възможност за автоматично подновяване.

Какво обезщетение ще получа?

В случай на възникване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща:

 • При загуба на живот в резултат на злополука - 5000 лева.
  Средствата се изплащат от Застрахователя по следния механизъм:
  В случай на усвоен и непогасен кредитен лимит по кредитната карта Застрахователят изплаща на Банката тази част от сумата, която се дължи към Банката, а останалата сума до 5000 лв. (ако има такава) изплаща на законните представители на клиента.
 • При трайно намалена работоспособност (над 70%) в резултат на злополука Застрахователят изплаща същото обезщетение както при загуба на живот.
 • При болничен престой в резултат на злополука:
  Застрахователят изплаща на клиента обезщетение в размер на 50 лева за всеки ден болничен престой за максимален период до 30 дни. Средствата се изплащат по сметка на клиента.

Защо да сключа застраховка "FiHealth Протект"?

"FiHealth Протект" предлага:

 • финансова помощ в случай на настъпване на събитие в резултат на злополука
 • допълнителна защита за вас и близките ви - в случай на непредвидено събитие Застрахователят заплаща на банката дължимите от вас суми до размера на премията
 • изключително достъпна цена - само 2,50 лева на месец след първата година
 • бърз и лесен процес на издаване на застрахователен сертификат, който не изисква оценка на здравословното състояние или предоставяне на допълнителни документи от страна на клиентите;
 • бърз и улеснен процес от страна на Застрахователя при обработката на застрахователните претенции;
 • лесно и удобно заплащане на месечната застрахователна премия - удържа се автоматично от вашата кредитна карта всеки месец на 10-то число.

Как да сключа застраховка "FiHealth Протект"?

Застраховката може да бъде сключена във всеки офис на Първа инвестиционна банка и се предлага само за картодържатели на Банката. Процедурата е изключително лесна и не изисква предоставяне на допълнителни документи.

Общи условия по Застраховка „Fihealth Протект"

Какъв е размерът на застрахователната премия?

Застрахователната премия се заплаща ежемесечно автоматично от вашата кредитна карта, което е улеснение за вас, защото не ви обвързва с допълнителни действия.
За първата година премията ще бъда за сметка на Fibank, като през тази година застраховката ви ще бъде активна, без да плащате за нея. След първата година вие ще решите дали да продължите или не, като при отказ трябва да ни уведомите писмено за това. Сумата, която ще плащате след безплатния период, е само 2.50 лв. на месец.

Какво трябва да направя при настъпване на събитие?

FiHealth Застраховане предлага бърза и улеснена процедура за разглеждане на зстрахователната ви претенция. Единственото, което трябва да направите при настъпване на събитие, е да се свържете със служител обслужване на клиенти на Fibank или директно с FiHealth Застраховане на тел. 02/ 445 6664 или e-mail:fihealth@fihealth.bg. Ще бъдете информиран какви документи са необходими, за да разгледаме претенцията ви.