Сезонно представяне по време нa изборна година за президент