Бързи парични преводи

Easypay, Експрес-М или Western Union

Първа инвестиционна банка Ви предлага възможност за извършване и получаване на бързи парични преводи както в страната, така и в чужбина.

Можете да наредите или получите експресен превод в левове или чуждестранна валута, без да е необходимо да имате открита сметка в Банката.

В зависимост от Вашата необходимост, можете да изберете следните бързи парични преводи:
 • Easypay - пощенски преводи на територията на България;
 • Експрес-М - бързи парични преводи на територията на България;
 • Western Union - преводи от и до България.
Easypay

Парични преводи Easypay

Първа инвестиционна банка е представител на системата за пощенски преводи Easypay.

Системата позволява частни лица да изпращат пощенски парични преводи в левове на територията на Република България.

Предимствата на Easypay:
 • възможност за изплащане на превода на каса, по банкова сметка в банка в България или по микросметка в ePay;
 • не се нуждаете от банкова сметка, за да изпратите превод;
 • възможност за изпращане на пари с кредитна карта от чужбина;
 • възможност за плащане на битови сметки или на задължения към регистрирани търговци;
 • сигурност – наредителят трябва да посочи ЕГН на получателя или номер на личната му карта и датата на издаването й;
 • можете да изпратите пощенски преводи към множество получатели.
За да изпратите пощенски превод, е необходимо да:
 • посетите клон на Fibank;
 • представите документ за самоличност и посочите: имената на получателя; ЕГН или номер и дата на издаване на личната карта на получателя; телефон и адрес на получателя (препоръчително);
 • внесете на каса или преведете от своя сметка изпращаната сума;
 • преводът може да бъде получен веднага във всеки офис от системата Easypay.
За да получите пощенски превод, е необходимо да:
 • посетите клон на Fibank;
 • представите документ за самоличност;
 • получаването на паричен превод е безплатно за получателя.
За да внасете пари по банкова сметка, е необходимо да:
 • посетите клон на Fibank;
 • представите документ за самоличност и посочите имената на получателя и IBAN на неговата сметка;
 • внесете на каса или преведете от своя сметка изпращаната сума.
За да внесете пари по микросметка в ePay, е необходимо да:
 • посетите клон на Fibank;
 • представите документ за самоличност и посочите: имената на получателя; ЕГН, клиентски идентификационен номер (КИН) или електронен пощенски адрес (e-mail) на получателя и основанието за превода;
 • внесете на каса или преведете от своя сметка изпращаната сума.
За да извършите плащане към множество получатели, е необходимо да:
 • подготвите файл с описание на плащанията, които желаете да наредите и да заредите този файл в интернет страницата на оператора на системата Easypay;
 • внесете на каса или преведете от своя сметка изпращаната сума;
 • посочите код на файла, който сте получили при зареждането на описанието на плащанията в интернет страницата на оператора.Експрес-М

Бързи преводи Експрес-М

Първа инвестиционна банка е представител на системата за бързи парични преводи Експрес-М.

Системата Експрес-М позволява частни лица да изпращат парични преводи в левове на територията на Република България.

Предимствата на Експрес-М:
 • преводът е на разположение за изплащане веднага след нареждането му;
 • не се нуждаете от банкова сметка;
 • сигурност – наредителят може да посочи кодова дума (парола) за изплащането на превода.
За да изпратите превод, е необходимо да:
 • посетите клон на Fibank (с изключение на клоновете в “Техномаркет“);
 • представите документ за самоличност и посочите имената на получателя, телефон на получателя (препоръчително) и да определите кодова дума (парола) за изплащане на превода;
 • внесете на каса или преведете от своя сметка изпращаната сума.
 • служителят, приел Вашето нареждане, ще Ви съобщи контролния номер на превода;
 • съобщете на получателя на превода контролния номер на превода и кодовата дума (паролата), ако сте посочили такава;
 • преводът може да бъде получен веднага във всеки офис от системата Експрес-М.
За да получите превод, е необходимо да:
 • посетите клон на Fibank (с изключение на клоновете в “Техномаркет“);
 • представите документ за самоличност и съобщите на служителя контролния номер на превода и кодовата дума (паролата), ако изпращачът е посочил такава;
 • попълните формуляра за получаване на пари, след което можете да получите паричната сума;
 • получаването на паричен превод е безплатно за получателя.Western Union

Експресни преводи Western Union


Уважаеми клиенти,


От 03.07.2018 г. експресните Western Union парични преводи ще могат да се извършват с работното време на всеки офис на Банката. От услугата ще можете да се възползвате, включително събота и неделя, в офисите с удължено работно време.

Запознайте се с клоновата мрежа на банката. 


Лесен начин да изпратите и получите пари

Експресни Western Union® парични преводи вече и в офисите на Fibank

Western Union предлага бързи, удобни и надеждни парични преводи вече повече от 145 години. Милиони хора от цял свят изпращат пари на своите семейства и близки като паричен подарък или за да ги помогнат при спешна ситуация.
Независимо къде се намирате, с мрежа от над 500,000 представители* по света,  Western Union® е винаги близо до Вас.

Western Union® парични преводи са подходящи, ако искате да:
 • изпратите пари до Ваши близки в България и по света;
 • получите пари от Ваши близки или приятели, които живеят извън България.
Как да изпратите пари чрез Western Union®?

1. Посетете удобен офис на Fibank и попълнете бланка "ИЗПРАТИ ПАРИ".
2. Предайте бланката заедно с валиден личен документ на служителя, както и сумата, която искате да изпратите със съответните такси.
3. Ще Ви бъде предоставена разписка с контролен номер за паричния превод(MTCN**). Предоставете този номер (MTCN) на човека, на който изпращате пари.

Как да получите пари чрез Western Union®?

1. Попитайте изпращача за Вашия контролен номер на паричния превод (MTCN**). Повечето хора се обаждат, за да предоставят този номер или го изпращат като СМС от мобилния си телефон.
2. Посетете офис на Fibank и попълнете бланка "ПОЛУЧАВАНЕ НА ПАРИ". Предайте попълнената бланка заедно с Ваш личен документ на служителя.
3. Вземете паричния превод и разписката.

**MTCN е задължителен номер за изплащане в много страни. Вашият Western Union представител ще може да ви предостави повече информация.

Препоръки за сигурност на Western Union®

НЕ СТАВАЙТЕ ЖЕРТВА НА ИЗМАМА!
Никога не изпращайте пари на човек, който не сте виждали лично и се убедете, че спешната ситуация е реална преди да изпратите пари.
Прочетете повече на https://www.westernunion.com/bg/en/fraudawareness.html