• Дебитни карти за деца и тийнейджъри
  международна дебитна карта

  Без такса поддръжка на картата

  Без такса теглене от банкомат на Fibank

  Безконтактни плащания

  Плащания в интернет

Нашето предложение
С дебитните карти за деца и тийнейджъри от Fibank управлението на джобните пари за Вашето дете става по-лесно.

Детето Ви също като Вас ще има дебитна карта и възможност да:
 • тегли пари от банкомат;
 • плаща в търговските обекти, включително и да прави бързи безконтактни плащания до определените от Вас лимити на картата.

НОВО: А специално за тийнейджърите надградихме карти Debit MasterCard PayPass Teen с атрактивни функционалности*:

 • дигитална карта** за бързо и лесно пазаруване само с телефон;
 • пазаруване в интернет в рамките на заявените/одобрените лимити**;
 • удобно мобилно банкиране***, с което бързо и лесно се правят справки;
 • специална спестовна сметка "Smart Teen"****, в която детето Ви може да спестява своите свободни средства.
С детските/тийн карти контролът е в ръцете на родителя:
 • картата се издава към сметка на родителя и Вие ще можете да превеждате желаната от Вас сума. За картите за тийнейджъри (14-18 г.) предлагаме възможност сметката и картата да бъде издадена на името на детето, със съгласие на родителя/настойника.
 • операциите по картата са ограничени до определени лимити;
 • получавате имейл известие за авторизациите с картата, а може да заявите и имейл известяване за извлечение от сметката. Така ще да следите направените от Вашето дете плащания;
 • в случай че картата е загубена или открадната, и сте уведомили банката своевременно, картата ще бъде блокирана и няма да загубите средства.
Условията, които Ви предлагаме:
 • без такса за издаване и поддръжка на картата до навършване на пълнолетие на детето;
 • сметката, към която се издава картата, е без такса откриване и поддръжка до навършване на пълнолетие на детето;
 • не се дължат такси, при плащане в търговските обекти или теглене пари от банкомат на Fibank;
 • без такси при преиздаване на картата поради изтичане срока на валидност;
 • всички останали такси са съгласно тарифата на Банката.
Картите са разделени в две групи:
 • Debit MasterCard PayPass Kids е за деца, навършили 7 години до навършване на 14 години;
 • Debit MasterCard PayPass Teen е за деца, навършили 14 години до навършване на 18 години.


Предлагаме ви атрактивни дизайни за всяка възрастова група:

 Debit MasterCard PayPass KidsDebit MasterCard PayPass Teen
Допълнителна информация:

* Всяка от функционалностите се заявява със съгласие на родителя/настойника;

** Дигиталната карта се издава при регистрация за електронно банкиране "Моята Fibank";

*** Достъп с ограничени активни права в мобилно приложение Моята Fibank;

**** Спестовната сметка може да бъде използвана от детето чрез мобилното приложение "Моята Fibank", което ще му дава възможност да извършва вътрешнобанкови преводи от разплащателната сметка с издадена дебитна карта Debit MasterCard Pay Pass Тeen към спестовната сметка и обратно, свободно без да се губи начислената лихва по спестовната сметка.

 Издаване
Заявка на дебитна карта:

Можете да заявите за издаване на карта като посетите удобен за вас клон на Fibank и попълните на място „Искане за издаване на дебитна карта Debit MasterCard Pay Pass kids" или „Искане за издаване на дебитна карта Debit MasterCard Pay Pass teen":

 • За дебитни карти Debit MasterCard Pay Pass kids картата се заявява от родителя/настойника. Необходимо е да носите със себе си документ за самоличност, както и Акт за раждане на детето.
 • За дебитни карти Debit MasterCard Pay Pass teen картата се заявяват от родителя/настойника, заедно с детето на чието име ще бъде издадена картата. Необходимо е да носите със себе си документ за самоличност (Ваш и на детето), както и Акт за раждане на детето.

След обработване на искането можe да получите картата си в предварително избран от вас клон на Fibank в срок до 5 работни дни.


Важно! Картите се получава в предварително избрания за получаване клон на Fibank:

 • За дебитни карти Debit MasterCard Pay Pass kids картата се получават от родителя/настойника, подал искането.
 • За дебитни карти Debit MasterCard Pay Pass teen картата се получава лично от лицето, на чието име се издава.
Подновяване на дебитна карта:

Срокът на валидност на детските дебитните карти, издавани от Fibank, е 3 години.

Върху лицевата страна на карта можете да видите релефно обозначените цифри, показващи срока, до който тя е валидна, в следния формат: VALID 04/20 THRU
Първите две цифри показват месеца, а вторите две - годината. Това означава, че в показания пример картата е валидна до края на месец април 2020 г.

След изтичане на срока на нейната валидност, същата ще бъде автоматично подновена след 20-то число на месеца, в който изтича и изпратена за получаване в клона издател.

Ако карта бъде открадната, изгубена, детето ви забрави своя ПИН код или някаква друга причина налага нейното преиздаване, е необходимо да посетите клон на банката и да подадете искане за издаване на нова карта.Документи Аксесоари за плащане
За да е още по-цветно...Ви предлагаме атрактивно решение за плащане на ПОС терминал - аксесоар за плащане с допълнителна микрокарта

С удобните и забавни аксесоари за безконтактно плащане Вашето дете може да прави дребни покупки, без да носи пари в брой. Аксесоарът може да се носи като гривна на ръката или под формата на ключодържател. В него се поставя микрокарта, с която може да се правят бързи безконтактни плащания.

Независимо дали детето ви е на плажа, играе в парка или е на разходка с приятели, картата (парите) ще бъдат навсякъде с него.

Оригиналните аксесоари за безконтактно плащане са:

 • Удобни за носене;
 • Свежи и забавни;
 • Винаги са заедно с притежателя си.