SMS&Email за авторизации с банкови карти

Помага Ви да следите движението на парите по картовите Ви сметки

Нашето предложение

Услугата "SMS&Email известия при авторизации* с банкови карти" Ви помага да следите движението на парите по картовите Ви сметки и да се защитите от евентуални измами и злоупотреби.

Като притежател на дебитна или кредитна карта, издадена от Първа инвестиционна банка, или кредитна карта, издадена от Дайнърс клуб България, можете да получавате SMS известие на Вашия мобилен телефон и/или имейл на посочен от Вас имейл адрес непосредствено след всяка извършена онлайн авторизация при плащане с картата. По този начин Вие следите своите плащания и ще разберете веднага, ако с карта Ви се извърши непозволена от Вас трансакция.

В случай че не можете да извършите плащане, SMS или имейл известието ще Ви даде точната причина за неуспешната трансакция – недостатъчна наличност, надвишен лимит, грешно въведен персонален идентификационен номер (ПИН) и пр.

*Авторизацията при картови плащания е одобрението, което банката-издател на картата или упълномощено от нея лице дава за извършването на съответната картова операция.

Предимства на услугата:

 • сигурност – Вие следите ползването на картите си, а чрез тях Вашите лични средства, кредитния лимит или овърдрафт, който ползвате при плащания в интернет, пазаруване или теглене на пари в брой както в България, така и в чужбина;
 • спокойствие – ако установите неправомерно ползване на Вашата карта, сигнализирате веднага във Fibank или Diners Club България. По този начин се предпазвате от риска да загубите пари, ако Вашата карта е открадната, загубена или фалшифицирана;
 • денонощно обслужване - независимо къде се намирате, в България или в чужбина, Вие ще получавате информация 24 часа, 7 дни в седмицата;
 • контрол
  • получавате детайлна информация за всяка успешна авторизация като дата, час, вид на трансакцията - теглене в брой или плащане, банкомат и ПОС терминал, на който е извършена;
  • научавате точната причина за всяка неуспешна трансакция.

Полезно е да знаете:
Във връзка с избора на мобилен оператор за роуминг е възможно да не получите SMS съобщение, в случай че пътувате в чужбина в страна извън Европейския съюз или САЩ.

 Регистрация, такси и документи

Регистрация:
За да се регистрирате, е необходимо единствено да попълните и представите подписан формуляр, в удобен клон на банката.

За промяна на данните на регистрацията Ви, например при промяна на мобилен номера, по който желаете да получавате SMS известия, също е необходимо да представите подписан формуляр за промяната.

Такси:

 • Чрез SMS известие:
  • регистрация за ползване на услугата: 2 лева;
  • за всяко SMS известие: 0.10 лв. (с включен ДДС).

Вие избирате какъв аванс желаете да платите за ползване на услугата: 5, 10, 15 или 20 лв. Авансът се удържа автоматично чрез Вашата банкова карта при регистрирането Ви за услугата. Когато платеният от Вас аванс спадне на 10%, операторът на системата ще Ви изпрати безплатно предупреждение. Можете да заявите автоматично подновяване на своя аванс, без да е необходимо да посетите банков клон - чрез Вашата карта, издадена от Първа инвестиционна банка.

 • Чрез Email известие:
  • регистрация: без такса
  • за всяко Email известие: без такса