Застраховка "Спокойствие с FiHealth"

Финансова стабилност за Вас и близките Ви в случай на неприятни и неочаквани събития

Застраховка "Спокойствие с FiHealth" е доброволна застраховка, която Вие като кредитополучател може да сключите при отпускане на кредит от Fibank, както и ако вече имате отпуснат кредит от Fibank. Застраховката ще покрие задълженията Ви към банката при възникване на непредвидени и неприятни събития във Вашия живот, които възпрепятстват изплащането им.

Застраховка "Спокойствие с FiHealth" осигурява:

  • Покриване на задълженията Ви към Първа инвестиционна банка в случай на загуба на живот в резултат на злополука или заболяване, или трайно намалена загуба на работоспособност над 70% в резултат на злополука или заболяване;
  • Улеснена процедура за сключване на договор и завеждане на претенции;
  • Срок - една година с възможност за автоматично подновяване до изтичане на срока на договора за кредит.

Застраховка "Спокойствие с FiHealth" се предлага от FiHealth Застраховане, застрахователната компания на Първа инвестиционна банка, специално за клиенти на Fibank със сключен договор за потребителски или жилищен/ипотечен кредит.

Защо да сключа застраховка "Спокойствие с FiHealth"?

Животът е непредвидим. Не можем да прогнозираме бъдещето си, но можем предварително да помислим как да защитим себе си и близките си, когато с нас се случи нещо непредвидено. Застраховка "Спокойствие с FiHealth" гарантира, че кредитните задължения няма да бъдат прехвърлени на наследниците ни, в случай на възникване на неприятни събития. Тази тежест се поема от Застрахователя.

Как да сключа застраховка "Спокойствие с FiHealth"?

Застраховката може да бъде сключена във всеки офис на Първа инвестиционна банка и се предлага само за кредитополучатели на Банката.

Необходими документи:

  • Заявление за застраховане
  • Застрахователен сертификат
  • Общи условия по Застраховка „Спокойствие с Fihealth"
  • Специални условия по Застраховка „Спокойствие с Fihealth"

Какъв е размерът на застрахователната премия?

Застрахователната премия е годишна и се заплаща от застрахованото лице.
Тя се определя от размера на кредита, определен към началото на всяка застрахователна година.
Годишна застрахователна премия е 0,495 % от размера на кредита в началото на всяка застрахователна година за клиенти, застраховани при стандартни условия (без декларирани заболявания).
Годишната застрахователна премия може да бъде завишена за клиенти, които подлежат на индивидуална оценка (с декларирани заболявания).
Върху застрахователната премия се заплаща дължимият данък в размера, определен съгласно Закона за данък върху застрахователната премия.

Какво трябва да направя при настъпване на събитие?

FiHealth Застраховане предлага бърза и улеснена процедура за разглеждане на зстрахователната Ви претенция. Единственото, което трябва да направите при настъпване на събитие, е да се свържете с кредитния си инспектор или директно с FiHealth Застраховане на тел. 02/ 445 6664 или на имейл:fihealth@fihealth.bg. Ще бъдете информирани какви документи са необходими, за да разгледаме претенцията Ви.