Сметки за адвокати, частни съдебни изпълнители, застрахователни брокери и агенти

Предимства

Индивидуален подход за Вашата професионална дейност

Нашето предложение

Fibank предлага откриване на сметки за адвокати, частни съдебни изпълнители, застрахователни брокери или застрахователни агенти.

Сметки на адвокати по чл.39 от Закона за адвокатурата:

  • имате възможност за откриване на отделни сметки за всяка сделка с клиента;
  • при желание от страна на адвоката, Банката може да открие отделни сметки за различните му клиенти.

Сметки на частни съдебни изпълнители по чл.24 от Закона за частните съдебни изпълнители:

  • специална сметка определена за обслужване на паричните средства, получени от осребряването на имуществото на длъжниците;
  • частният съдебен изпълнител управлява и се разпорежда със средствата на длъжниците по специалната сметка.

Сметка на застрахователни брокери и агенти (по чл.155, ал.1, т.2 от Кодекса за застраховане):

  • специална клиентска сметка, по която да се превеждат застрахователните премии за застрахователя и застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги.Откриване

Можете да откриете сметка за адвокати, частни съдебни изпълнители, застрахователни брокери или агенти, като:

  • посетите един от клоновете на Fibank;
  • достатъчно е да попълните и подадете Искане за откриване на сметка;
  • и да подпишете договор за откриване на сметката.

Нашите служители ще Ви съдействат и консултират относно всички Ваши въпроси, които Ви интересуват и ще Ви помогнат да изберете най-подходящото за Вас финансово решение.

За откриване на сметки на застрахователни брокери и застрахователни агенти (по чл. 155, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховане), които са юридически лица или Еднолични Търговци, Банката изисква представяне на документи като за откриване на разплащателна сметка.Документи