Съвместна сметка

Предимства

Разнообразие от валути

Възможности

Разплащателна сметка или срочен депозит

Удобства

Избор на разпореждане - заедно или поотделно

Нашето предложение

Fibank Ви предлага възможност за откриване на разплащателна сметка или депозит на името на няколко лица едновременно (т.нар. съвместна сметка).

Съвместните сметки са подходящи в случаите, когато няколко физически лица желаят да имат обща сметка за определена цел.

Съвместните титуляри (сътитуляри) по подразбиране се разпореждат заедно със средствата по сметката или депозита. В случай че желаят да се разпореждат самостоятелно или да определят един от сътитулярите да ги представлява, е достатъчно да декларират това пред Банката.

При съвместните сметки всеки сътитуляр носи отговорност за всички задължения, произтичащи във връзка с тази съвместна сметка, до пълния им размер като солидарен длъжник.

Откриване

Можете да откриете съвместна сметка във Fibank, като посетите един от клоновете на Банката.

  • достатъчно е да попълните Искане за откриване на сметка за физически лица;
  • необходимо е всички сътитуляри на съвместната сметка да посетите офиса при откриването й и да носите своите документи за самоличност;
  • да подпишете договор за откриване на сметката;

Нашите служители ще Ви съдействат и консултират относно всички въпроси, които Ви интересуват и ще Ви помогнат да изберете най-подходящото за Вас финансово решение.

 

Документи