назад

Платежна сметка за основни операции

Платежна сметка за основни операции е банкова сметка за индивидуални клиенти, чрез която могат да се извършват следните основни банкови операции:

 • внасяне и теглене на средства по сметката в офис на банката;
 • плащане по директен дебит в левове;
 • кредитен превод в офис на банката или чрез електронно банкиране My Fibank;
 • периодичен превод в левове в офис на банката или чрез електронно банкиране My Fibank;

И още:

 • към сметката получавате и дебитна карта Visa Dedit, чрез която разполагате с парите си 24 часа в денонощието;
 • следите онлайн движенията по банковата си сметка чрез електронното банкиране „Мy Fibank";
 • получавате своевременна информация за наличност по сметката и трансакциите с картата чрез абонамент за услугата "SMS&Email известия при авторизации с банкови карти";
 • обслужвате сметката от всеки офис на банката или чрез системата за електронно банкиране за регистрирани потребители на услугата.

Условията, които Ви предлагаме:

валута на сметката левове 
срок
безсрочна 
лихва по картова сметка
съгласно Лихвен бюлетин на Fibank 
минимална сума за откриване 10 лева
минимален неснижаем остатък  не се изисква
лимити за картови операции  ниво J от действащите лимити за картови операции за дебитни карти

Допълнителна информация:

 • ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по разплащателната сметка са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ;
 • Платежната сметка за основни операции не може да се ползва за обслужване на потребителски и ипотечни кредити, както и не се допуска отпускане на овърдрафт по нея;
 • всеки клиент може да има само една сметка за основни операции, открита в банката
 • не се допуска откриване на съвместни сметки от този вид;
 • таксите и комисионите са съгласно Тарифата на Fibank
 • услугите, предлагани чрез „Платежна сметка за основни операции", са в съответствие с чл.118 от „Закона за платежните услуги и платежните системи" (ЗПУПС).

 

 

 

 

Платежна сметка за основни операции можете да откриете:

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Банкови сметки