Телефонно банкиране

Предимства

Правите справки по телефона 24/7

Подходящо за

Физически лица и Фирми

Възможности

Информирате се за своите сметки от България и чужбина

Нашето предложение

Услугата ”Телефонно банкиране” на Fibank Ви предлага възможност да получавате справки за Вашите сметки по телефона.


Чрез обаждане на номер *bank (*2265) или +359 2 818 0006 или +359 2 818 0007 Вие можете да:
 • Правите справки (пасивно банкиране) 24 часа в денонощието относно:
  • салда по сметки;
  • разполагаема сума;
  • последни 5 трансакции от/по сметка;
  • валутни курсове – фиксинг, курс купува и продава на Fibank за евро, щатски долари, британска лира, швейцарски франк.

Потребители на услугата могат да бъдат български и чуждестранни физически лица над 18 години и юридически лица.

Лесно, сигурно и удобно можете да получавате справки по телефона, за което е необходимо:
 • да имате открита поне една сметка във Fibank;
 • да посочите телефонните номера, от които ще извършвате проверка.
Средства за достъп и идентификация

За справки и информация по Вашите сметки (пасивно банкиране):

 1. Регистрираните от Вас телефони за ползване на услугата - мобилен или стационарен (цифров или с тонално набиране)
 2. Персонален код за достъп (ПКД);
  Персоналният код за достъп (ПКД) е комбинация от четири до осем цифри. Кодът се генерира автоматично от информационната система на Банката и се изпраща на посочения от Вас електронен адрес при регистрация за услугата. Необходимо е да въведете Персоналния код за достъп (ПКД), след като сте се свързали за ползване на услугата. Коректното въвеждане на ПКД Ви осигурява достъп до пасивно Телефонно банкиране.
Гласово меню

За свързване с услугата "Телефонното банкиране", е необходимо да се свържете с Fibank, като използвате някой от телефоните, регистрирани от Вас за ползване на услугата.

Работа с услугата:
 1. Изберете номер:

*bank ( *2265) - ако се обаждате от стационарен или мобилен телефон на български оператор и се намирате в страната

или

0700 19 599 - ако се обаждате от стационарен или мобилен телефон и се намирате в страната или чужбина

2. След свързване с автоматичен оператор е необходимо да се идентифицирате с Вашия персонален код за достъп (ПКД). Системата прави проверка на въведеният от Вас код и телефонния номер, от който се обаждате. Ако въведете грешен код (ПКД), не въведете код (ПКД) или звъните от номер, който не е регистриран от Вас за ползване на услугата, системата отхвърля Вашия достъп и Ви предлага да прехвърли разговора към оператор.

3. При успешна идентификация достигате до Гласовото меню, за да направите Вашия избор:

1. За информация по сметки и валутни курсове, моля натиснете едно (1)

     1. За информация по сметки, моля натиснете едно (1)

         1. За сметка........моля натиснете едно (1)

             1. За салдо по сметката, моля натиснете едно (1)

                 1. За повторно прослушване, моля натиснете едно (1)

                 0. За връщане към предишното меню, моля натиснете нула (0)

           2. За последните пет, осчетоводени от Банката операции по сметката, моля натиснете две (2)

               1. За повторно прослушване, моля натиснете едно (1)

               0. За връщане към предишното меню, моля натиснете нула (0)

            0. За връщане към предишното меню, моля натиснете нула (0)

2. За сметка........моля натиснете две (2)

    1. За салдо по сметката, моля натиснете едно (1)

        1. За повторно прослушване, моля натиснете едно (1)

        0. За връщане към предишното меню, моля натиснете нула (0)

     2. За последните пет, осчетоводени от Банката операции по сметката, моля натиснете две (2)

         1. За повторно прослушване, моля натиснете едно (1)

         0. За връщане към предишното меню, моля натиснете нула (0)

    0. За връщане към предишното меню, моля натиснете нула (0)

...

2. За информация за валутни курсове, моля натиснете две (2)

    1. За евро, моля натиснете едно (1)

... получавате информация за фиксинг, курс купува и курс продава на евро ...

    2. За щатски долар, моля натиснете две (2)

... получавате информация за фиксинг, курс купува и курс продава на щатски долар ...

    3. За британски паунд, моля натиснете три (3)

... получавате информация за фиксинг, курс купува и курс продава на британски паунд ...

   4. За швейцарски франк, моля натиснете четири (4)

... получавате информация за фиксинг, курс купува и курс продава на швейцарски франк ...

0. За връщане към началното меню, моля натиснете нула (0)


3. За промяна на Персонален Код за Достъп (ПКД), моля, натиснете три (3)

9. За връзка с оператор, моля натиснете девет (9)

 


Документи Телефони за връзка

Телефони за връзка

В Бългрария:

 • *bank ( *2265) - таксува се като обаждане в мрежата на съответния оператор
 • +359 2 818 0006

или

 • +359 2 818 0007
  таксува се като обаждане към Vivacom

От чужбина:

 • + 359 2 818 0007
 • + 359 882 191 000 - за абонати на а1
 • + 359 894 114 000 - за абонати на Telenor
 • + 359 2 818 0006 за абонати на Vivacom

Денонощна поддръжка:

 • 0700 12 777
 • t-bank@fibank.bg