Отзиви

С Т О Л И Ч Н А   О Б Щ И Н А

 

ДО
Г-Н ВАСИЛ ХРИСТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

  Бих искала да изразя дълбоката си благодарност за оказаното съдействие при организирането на "Седмица на Вяра, Надежда и Любов" и Фестивал за поп и рок-музика - "София 2013", които се проведоха в подкрепа на Националната благотворителна кампания "Нека бъдем по-добри" за изграждане на Център за лечение и рехабилитация на хора, пострадали при инциденти и хора в състояние на "будна кома".

  Целта на кампанията е да се намери трайно решение за предоставяне на специализирана медицинска и социална помощ за хора, изпаднали в това състояние, като това се превърне в национална политика и приоритет.

  Позволете ми да изкажа своето искрено възхищение от работата на екипа Ви, който даде категоричен пример как заедно бихме могли да работим по общите национални проблеми.

  Надявам се, че и занапред ще можем да разчитаме на Вашето съдействие и ще продължим практиката за съвместно реализиране на бъдещи културни и социални проекти.

 

С уважение:
АЛБЕНА АТАНАСОВА
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА          София, 2013 г.

Вижте оригиналното писмо

 

Социална отговорност