Потребителски кредит при доход от бизнес

Потребителски кредити от Fibank за собственици, съдружници или управители на фирми със счетоводни приходи до 500 000 лева

Потребителските кредити от Fibank при доходи от бизнес предлагат:

 • висока сума на кредитиране - до 50 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок за погасяване - до 10 години;
 • възможност за необезпечен кредит до 30 000 лева размер на кредита;
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита.

Потребителският кредит от Fibank е удобен начин да получите необходимите Ви средства за:

 • покупка на жилищно обзавеждане;
 • ремонт на жилище или автомобил;
 • покупка на битова техника;
 • покупка на домакински уреди;
 • заплащане на обучение;
 • екскурзия и почивка;
 • лечение;
 • текущи битови задължения;
 • семейни събития;
 • или просто защото се нуждаете от пари за непредвидени плащания.

Параметри на кредита:

размер до 50 000 лева или равностойността им в евро
валута на кредита лева, евро
срок за погасяване
до 10 години
обезпечение
 • възможност за получаване на необезпечен кредит до 30 000 лв.
 • за останалите - поръчителство от физическо лице или юридическо лице с доход, отговарящ на изискването за поръчител или на две лица, които съвместно отговарят на изискването за поръчител.
лихвени условия
 •   при необезпечен кредит
  Лихвен процент на годишна база левове/ евро
  за целия период на кредита
  от 6.95%, променлив годишен лихвен процент, формиран на база
  СЛП[1]+надбавка/ОЛП+ надбавка/12-месечен EURIBOR+ надбавка
 •  при кредит, обезпечен с поръчителство
Лихвен процент на годишна база
 левове/ евро
за целия период на кредита
от 4.95%, променлив годишен лихвен процент, формиран на база
СЛП[1]+надбавка/ОЛП+ надбавка/12-месечен EURIBOR+ надбавка

 

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател и се формира на база
СЛП[1]+надбавка/ОЛП+ надбавка/12-месечен EURIBOR+ надбавка

[1]СЛП - Лихвен процент, базиран на спестяванията

ГПР (годишен процент на разходите)

 

 • при необезпечен кредит

7.30%, изчислен при размер на кредита 15 000 евро, срок на погасяване 120 месеца, при годишен променлив лихвен процент в размер на 6.95% за целия период от срока за погасяване. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 174.54 евро. Общата дължима сума е в размер на 20 957.57 евро. В ГПР е включен разходът за такса за разглеждане на документите, която се изисква и е за сметка на Кредитополучателя.

 

 • при кредит, обезпечен с поръчителство

5.16 %, изчислен при размер на кредита 15 000 евро, срок на погасяване 120 месеца, при годишен променлив лихвен процент в размер на 4.95 % за целия период от срока за погасяване. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 159.25 евро. Общата дължима сума е в размер на 19 122.53 евро. В ГПР е включен разходът за такса за разглеждане на документите, която се изисква и е за сметка на Кредитополучателя.

начин на усвояване еднократно
такса за предварително проучване и разглеждане на документи

25 лева

комисиона за отпускане не се дължи
комисиона за предсрочно погасяване не се дължи

 

 

 

І. Кандидатстване:

За Потребителски кредит от Fibank при доход от бизнес може да кандидатствате, ако:

 • сте дееспособно физическо лице, български гражданин;
 • доходите Ви са от бизнес, осъществяван от фирма (едноличен търговец или юридическо лице), на която Вие сте собственик, съдружник или управител; доходите Ви са от упражняване на свободна професия. 

Ако желаете да кандидатствате за кредит от Fibank или да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" № 37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 
 • потърсете кредитните специалисти в клоновете на Банката
 • или да отправете запитване на имейл:micro@fibank.bg

ІІ. Необходими документи:

Ако желаете да кандидатствате за Потребителски кредит от Fibank при доход от бизнес, е необходимо да предоставите следните документи:
1. Искане за отпускане на кредит.
2. Копие от личната карта на кредитоискателя.
3. Счетоводни документи за фирмата, от която е доходът (данъчна декларация за последната приключила счетоводна година, ОПР и баланс към нея)..
4. Други документи по преценка на банката.

 

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка